Các yếu tố nào được dùng để phân tích link

Google đã dựa vào 1 yếu tố đó là độ liên quan (relevance). Các link chất lượng phải đến từ những website liên quan. Ví dụ, khi một tổ chức uy tín như báo Lao Động, Nhân Dân đến một trang web, không cần ghé thăm bạn cũng biết đó là một trang web uy tín, chất lượng, nội dung được biên soạn bởi những nhà báo dày dạn và có uy tín. Liên kết này chính là tín hiệu với Google rằng họ có thể tin tưởng nội dung này.

Những yếu tố nào sẽ được xem xét? Có một vài yếu tố chính mà Google sẽ quan tâm khi đánh giá chất lượng của 1 link:

Link đó đến từ domain nào?

Link đó đặt trên trang nào?

Link đó được đặt ở vị trí nào trên trang?

Đầu tiên, bạn phải hiểu được giá trị của domain và trang web. Thông số tốt nhất giúp bạn biết được một domain có giá trị không, có uy tín không là:

Google PageRank (PR) và SEOmoz mozRank (mR): Cả 2 tham số đều đo lường độ uy tín của link từ một trang web theo thang số logo, mà độc lập với thứ hạng từ khóa. Do bản chất của thang số loga, sẽ không dễ dàng gì để tăng hạng. Ví dụ, để tăng PageRank (hoặc mozrank) từ 4 lên 5 sẽ khó gấp 8 lần tăng từ 3 lên 4 (about 8 times harder). Lưu ý rằng, PageRank mà chúng ta đang nhắc tới ở đây là PageRank nội bộ (internal), là giá trị PageRank mà Google sử dụng. Người ngoài Google không thể biết được con số này. Chúng ta sẽ thảo luận sự khác biệt giữa giá trị này và giá tri PageRank mà bạn thường thấy trên toolbar trong những phần sau.

Thông thường các website có chỉ số PR/mR từ 3 đến 4. Những website http://www.nhandan.com.vn/ (8), http://vnexpress.net/ (7), có chỉ số cao hơn. Website có PR/mR 10 như http://www.hhs.gov/, http://europeana.eu/ hay http://www.usa.gov/ là những website mạnh nhất trên thế giới web.

One thought on “Các yếu tố nào được dùng để phân tích link”

Trả lời