PageRank và Toolbar PageRank

PageRank và. Toolbar PageRank

Như chúng tôi đã nói có 2 loại PageRank khác nhau, toolbar PageRank và internal PageRank. Giá trị PageRank mà chúng tôi nhắc từ đầu bài đến giờ là internal PageRank.

Toolbar PageRank là giá trị xấp xỉ của internal PageRank. Khi Matt Cutts được hỏi về internal PageRank, ông ấy đã trả lời: “internal PageRank là giá trị PageRank chính xác. Chắc chắn, giá trị PageRank mà chúng tôi sử dụng sẽ là một số thập phân với rất nhiều chữ số sau dấu phẩy chứ không phải là số nguyên mà bạn thường thấy trên các thanh công cụ. ( http://www.mattcutts.com/blog/more-info-on-pagerank/ )

Một điều quan trọng bạn cần hiểu là internal PageRank được đo trên một thang đo vô cùng rộng nên khi bị nén lại còn 10 giá trị thì nó đã không còn chính xác nữa. Hơn nữa, Google không thích mọi người đánh giá một website dựa vào thông số này, do vậy Toolbar PageRank hiếm khi được cập nhật và đôi khi bị Google cố tính hạ thấp xuống.

Công cụ để xem những thông số này:

 Google’s toolbar

Open Site Explorer

One thought on “PageRank và Toolbar PageRank”

Trả lời