“Lỗi – Error 404”: Đừng tiếc cho ai một nụ cười

Tác giả cuốn sách là Plaaastic – một fashionista (người mặc đẹp, biết nhìn nhận thời trang bằng con mắt nghệ thuật và luôn bắt kịp những xu hướng đang thịnh hành) Việt có hơn […]