Lợi thế kinh tế nhờ quy mô và chiến lược marketing

Chiến lược marketing đại trà; Chiến lược marketing theo phân khúc thị trường; Lợi thế kinh tế nhờ quy mô. Chiến lược marketing đại trà DN không chia thị trường thành những phân khúc nhỏ hơn, thay […]