Chỉ ra vị trí sitemap XML

Ở dòng cuối cùng của bất kỳ file robots.txt nào, bạn nên thêm vào vị trí của bản đồ site (sitemap XML). Việc này mang lại rất nhiều cái lợi. Để chỉ ra đây là […]

Chặn robots bảo vệ vùng bí mật

Cách chặn mọi loại robots, không cho chúng truy cập vào một vùng nào đó trên website Robots.txt được sử dụng chủ yếu để chặn robots, không cho nó truy cập vào một hoặc một […]

Những lỗi thường gặp của website

Về mặt kỹ thuật có rất nhiều lỗi mà một website có thể mắc. Để học hết về những lỗi này cần một thời gian đủ dài. Bài học này chỉ giới thiệu với bạn […]

TÚT dò quét và dữ liệu

Những điều cơ bản để SEO nhanh sau khi lập website và để google tút dò quét và ghi nhận dữ liệu. Đây là những điều cơ bản nhưng quan trọng cần thiết cho website […]