Học thuật

[1] Về tạp chí, Doanh nhân Sài GònThời báo Kinh tế Sài Gòn.

[2] Về học thuật,

  • Philip Kotler và Gary Armstrong, Nguyên lý tiếp thị
  • N. Gregory Mankiw, Nguyên lý Kinh tế học
  • Trí tuệ nhân tạo

[3] Các thuật ngữ, khái niệm tham khảo từ Google Adword, Facebook BusinessWordPress.

[4] SEO, YouTube, Zalo và OTT.

[5] Google search, CốcCốc search, Bing search và Yahoo search.

[6] Kinh nghiệm thực tế tiếp thị trực tuyến.

 

> THUẬT NGỮ MARKERTING

> THUẬT NGỮ Google Adwords

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 thoughts on “Học thuật”

Trả lời