Thuật ngữ AdWords

Các bài viết sau đây tham khảo từ thuật ngữ Google AdWords

> AdSense

> AdWords API

> AdWords: Định nghĩa

> Analytics


> Bảng thống kê: Định nghĩa

> Báo cáo cụm từ tìm kiếm: Định nghĩa

> Bị giới hạn bởi ngân sách

> Bị từ chối: Định nghĩa

> Bộ lọc

> Bộ lọc khoảng không quảng cáo: Định nghĩa

> Bộ nhớ cache


> Chèn từ khóa

> Chế độ xem đang kích hoạt

> Chi phí mỗi nhấp chuột (CPC)

> Chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) thực tế

> Chiến dịch đã kết thúc: Định nghĩa

> Chiến dịch đang chờ xử lý: Định nghĩa

> Chiến dịch: Định nghĩa 

> Chiến lược giá thầu danh mục đầu tư: Định nghĩa

> Chiến lược giá thầu tự động: Định nghĩa

> Chính sách quảng cáo

> Chỉnh sửa hàng loạt

> Chỉnh sửa nội dòng

> Chuyển đổi: Định nghĩa

> Cookie: Định nghĩa
> Công cụ lập kế hoạch hiển thị

> Công cụ lập kế hoạch từ khóa

> Công cụ xem trước và chẩn đoán quảng cáo

> CPA trung bình: Định nghĩa

> CPC nâng cao (ECPC): Định nghĩa


>> Dữ liệu sản phẩm: Định nghĩa
>> Đang xem xét: Định nghĩa
>> Đăng nhập nhiều tài khoản: Định nghĩa
>> Đặt giá thầu CPA mục tiêu
>> Đặt giá thầu CPC thủ công
>> Đặt giá thầu giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM)
>> Đặt giá thầu thông minh: Định nghĩa
>> Địa chỉ email thay thế
>> Địa chỉ IP
>> Điểm chất lượng: Định nghĩa
>> Điều chỉnh giá thầu: Định nghĩa
>> Định dạng quảng cáo
>> Định dạng quảng cáo video TrueView
>> Đối sánh chính xác
>> Đối sánh cụm từ
>> Đối sánh rộng
>> Đối tác hiển thị
>> Đối tác tìm kiếm: Định nghĩa
>> Đủ điều kiện: Định nghĩa
>> Được chấp thuận
>> Được chấp thuận (có giới hạn): Định nghĩa
>> Được chấp thuận (dành cho người lớn): Định nghĩa
>> Được chấp thuận (không dành cho gia đình): Định nghĩa
>> Đường dẫn: Định nghĩa


>> Giá mỗi lần xem (CPV)
>> Giá mỗi nhấp chuột trung bình (CPC tr.bình): Định nghĩa
>> Giá thầu CPC tối đa: Định nghĩa
>> Giá thầu mặc định của nhóm quảng cáo
>> Giờ Thái Bình Dương (PST hoặc PDT)
>> Giới hạn tần suất
>> Google Doanh nghiệp của tôi


>> Hành động chuyển đổi: Định nghĩa
>> Hiển thị: Định nghĩa


>> ID khách hàng: Định nghĩa
>> Ít dữ liệu: Định nghĩa
>> Kênh mua sắm và Kênh độc quyền
>> Kết quả tìm kiếm không phải trả tiền
>> Khoản ghi nợ cho phân phối quá
>> Lập hóa đơn hàng tháng
>> Lịch sử thay đổi
>> Liên kết sâu
>> Lợi tức đầu tư (ROI)
>> Lượng tìm kiếm thấp


>> Mã khuyến mại (phiếu giảm giá) AdWords
>> Mạng Google
>> Mạng hiển thị: Định nghĩa
>> Mạng tìm kiếm
>> Mẫu theo dõi: Định nghĩa
>> Mục tiêu hiệu suất: Định nghĩa
>> Mức độ liên quan của quảng cáo
>> Mức độ liên quan: Định nghĩa


>> Ngày cuối cùng: Định nghĩa
>> Ngân sách hàng ngày được đề xuất: Định nghĩa
>> Ngân sách hàng ngày: Định nghĩa
>> Ngân sách tài khoản
>> Ngưỡng thanh toán
>> Nhà xuất bản video
>> Nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh
>> Nhắm mục tiêu theo vị trí
>> Nhấp chuột không hợp lệ
>> Nhấp chuột: Định nghĩa
>> Nhóm chiến dịch: Định nghĩa
>> Nhóm quảng cáo: Định nghĩa
>> Nhóm sản phẩm


>> Phân đoạn: Định nghĩa
>> Phân phối quá
>> Phiên đấu giá
>> Phương pháp nhắm mục tiêu
>> Phương thức thanh toán


>> Quảng cáo đáp ứng: Định nghĩa
>> Quảng cáo hình ảnh
>> Quảng cáo lớp phủ văn bản
>> Quảng cáo mua sắm
>> Quảng cáo trên điện thoại di động
>> Quảng cáo văn bản
>> Quy tắc tự động
>> Số D-U-N-S
>> Số điện thoại chuyển tiếp Google
>> Số xác minh thẻ (CVN)
>> Sự nổi bật
>> Tài khoản Google: Định nghĩa
>> Tất cả chuyển đổi: Định nghĩa
>> Tên miền
>> Tham số URL
>> Thanh toán thủ công
>> Thanh toán tổng hợp
>> Thanh toán tự động
>> Theo dõi chuyển đổi: Định nghĩa
>> Thời lượng chuyển đổi
>> Tiện ích quảng cáo
>> Tiếp thị lại
>> Tối đa hóa số nhấp chuột: Định nghĩa
>> Trải nghiệm trang đích: Định nghĩa
>> Trang chuyển đổi
>> Trang đích: Định nghĩa
>> Trang Google+ nhãn hiệu
>> Trạng thái chiến dịch: Định nghĩa
>> Trạng thái gia đình: Định nghĩa
>> Trạng thái quảng cáo: Định nghĩa
>> Trạng thái từ khóa: Định nghĩa
>> Trang web bị tạm ngưng: Định nghĩa
>> Trang web lỗi
>> Trang web tên miền trỏ hướng
>> Tùy chọn đối sánh từ khóa
>> Tùy chọn phân phối quảng cáo
>> Tự động gắn thẻ
>> Từ khóa phủ định
>> Từ khóa: Định nghĩa
>> Tương tác: Định nghĩa
>> Tỷ lệ chuyển đổi: Định nghĩa
>> Tỷ lệ nhấp (CTR): Định nghĩa
>> Tỷ lệ nhấp dự kiến: Định nghĩa
>> Tỷ lệ phát
>> URL
>> URL đích: Định nghĩa
>> URL hiển thị: Định nghĩa
>> URL liên kết giới thiệu
>> Ước tính giá thầu đầu trang: Định nghĩa
>> Ước tính giá thầu trang đầu tiên: Định nghĩa
>> Ước tính giá thầu vị trí đầu tiên: Định nghĩa
>> Vị trí
>> Vị trí được quản lý
>> Vị trí quảng cáo
>> Vị trí trung bình (V.trí tr.bình)
>> Vị trí tự động
>> Video ngắn và dài
>> Xếp hạng quảng cáo

Trả lời