Tại sao phân tích link lại quan trọng đến vậy

Biết được giá trị link sẽ giúp bạn biết cần ưu tiên lấy link ở đâu, từ đó giúp tăng cao hiệu quả của việc xây dựng link. Đồng thời nghiên cứu link cũng giúp bạn hiểu và phân biệt được chiến lược xây dựng link của các đối tượng khác nhau bao gồm: Các website dẫn đầu, các đối thủ cạnh tranh, những người spam và innovative marketers

Một liên kết đến 1 trang web cũng giống như một phiếu bầu. PageRank của một trang phụ thuộc vào số lượng link trỏ đến trang đó, cũng như PageRank của của các trang đặt link (backlink). Một trang được link tới bởi nhiều trang có PageRank cao thì tự nhiên sẽ có PageRank cao. Nếu không có links nào trỏ tới website, chứng tỏ website đó không uy tín

One thought on “Tại sao phân tích link lại quan trọng đến vậy”

Trả lời