CPC nâng cao (ECPC): Định nghĩa

Chiến lược giá thầu sẽ điều chỉnh chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) của bạn để giúp tối đa hóa chuyển đổi. ECPC kết hợp đặt giá thầu thủ công với chiến lược Đặt giá thầu thông minh, như CPA mục tiêu hoặc Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo. Chiến lược này sẽ tăng giá thầu thủ công của bạn trong các trường hợp dường như có nhiều khả năng dẫn đến bán hàng hoặc các chuyển đổi khác trên trang web của bạn hơn, đồng thời giảm giá thầu của bạn trong các trường hợp dường như ít có khả năng dẫn đến chuyển đổi hơn.

ECPC tăng giá thầu của bạn lên đến 30% (sau khi áp dụng bất kỳ điều chỉnh giá thầu nào bạn đã đặt) hoặc giảm giá thầu tối đa 100% mỗi lần quảng cáo của bạn đủ điều kiện xuất hiện, dựa trên khả năng nhấp chuột đó dẫn đến chuyển đổi.

ECPC ban đầu sẽ sửa đổi 50% lưu lượng truy cập của bạn và sau đó tăng hoặc giảm phần trăm đó dựa trên hiệu quả hoạt động của sửa đổi này.

ECPC có thể giúp bạn nhận được nhiều chuyển đổi hơn trong khi vẫn duy trì hoặc giảm giá mỗi chuyển đổi của bạn.

Có thể thử nghiệm ECPC cùng với hệ thống đặt giá thầu bên thứ ba để cung cấp cho bạn mức độ giới hạn về Đặt giá thầu thông minh của AdWords.

EPCP hoạt động hơi khác đối với Chiến dịch mua sắm. Tìm hiểu cách Thiết lập ECPC cho Chiến dịch mua sắm.

Trả lời