Tương tác: Định nghĩa

Hành động chính của người dùng được liên kết với một định dạng quảng cáo—lần nhấp đối với quảng cáo văn bản và quảng cáo mua sắm, lượt xem đối với quảng cáo video, v.v.

Cột “Tương tác” tính các hành động khác nhau của người dùng tùy thuộc vào định dạng quảng cáo.
Cột “Tương tác” cho biết quảng cáo đáp ứng mục tiêu quảng cáo của bạn hiệu quả ra sao, bất kể định dạng quảng cáo.
Quảng cáo thích hợp, được nhắm mục tiêu cao có nhiều khả năng nhận được tương tác hơn.
Đối với…    “Tương tác” tính…    Loại chiến dịch ví dụ
Quảng cáo văn bản    Số lần nhấp    Tìm kiếm, Mua sắm
Quảng cáo hình ảnh    Số lần nhấp    Hiển thị
Quảng cáo video TrueView    Số lượt xem video    YouTube
Quảng cáo hộp đèn    Tương tác    Hiển thị

Trả lời