Từ khóa phủ định

Loại từ khóa ngăn một từ hoặc cụm từ nhất định kích hoạt quảng cáo của bạn. Từ khóa phủ định cho Google biết không hiển thị quảng cáo của bạn cho bất kỳ ai đang tìm kiếm cụm từ đó.

Ví dụ: khi bạn thêm “miễn phí” làm từ khóa phủ định vào chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo của mình là bạn cho AdWords biết không hiển thị quảng cáo cho bất kỳ tìm kiếm nào có chứa cụm từ ‘miễn phí’. Trên Mạng hiển thị, quảng cáo của bạn ít có khả năng xuất hiện trên trang web khi từ khóa phủ định của bạn khớp với nội dung trang web.
Cụm từ tương tự là từ khóa phủ định, một trong bốn tùy chọn đối sánh từ khóa được sử dụng để mô tả từ khóa phủ định.
Thêm từ khóa phủ định trên tab Từ khóa bằng cách nhấp vào “Từ khóa phủ định” bên dưới bảng chính.
Từ khóa phủ định là một phần quan trọng của mỗi chiến dịch bởi vì chúng giúp đảm bảo rằng quảng cáo của bạn chỉ xuất hiện cho những người đang tìm kiếm những gì bạn cung cấp. Cấp kiểm soát được thêm vào này có thể giúp bạn tăng tỷ lệ nhấp (CTR), giảm giá mỗi nhấp chuột trung bình (CPC) và tăng ROI của bạn.

Trả lời