Tự động gắn thẻ

Một tính năng tự động tạo URL tùy chỉnh để giúp bạn theo dõi chuyển đổi ngoại tuyến và báo cáo về hiệu suất quảng cáo của bạn bằng cách sử dụng các chương trình theo dõi trang web như Google Analytics.

Tự động gắn thẻ sẽ đính kèm một thông số vào URL mà mọi người nhấp qua để giúp bạn cho biết quảng cáo nào đã được nhấp vào cho mỗi lượt truy cập vào trang web của bạn.
Google Analytics và các chương trình tương tự có thể sử dụng thông tin trong các URL được tự động gắn thẻ để cho bạn biết từ khóa AdWords nào mang khách truy cập đến trang web của bạn, từ khóa đến từ chiến dịch nào và giá của nhấp chuột đó là bao nhiêu.
Bạn có thể sử dụng thông tin này để nhập các chuyển đổi phức tạp vào AdWords, bất kể trực tuyến hay ngoại tuyến.
Tự động gắn thẻ được tắt theo mặc định. Bạn có thể kiểm tra xem tự động gắn thẻ có bật không, cũng như bật hoặc tắt tự động gắn thẻ, bằng cách nhấp vào “cài đặt Thanh toán, Tài khoản và menu Trợ giúp” (), chọn “Cài đặt tài khoản,” sau đó xem phần “Theo dõi” của trang “Tùy chọn”.

Trả lời