Thiết lập quảng cáo facebook với Lưu lượng truy cập – Click vào link

Lưu lượng truy cập
Chọn nơi bạn muốn tăng lưu lượng truy cập. Sau đó, bạn sẽ nhập một trang đích, chẳng hạn như URL.

Đối tượng
Xác định người mà bạn muốn cho họ xem quảng cáo theo Tuổi, Giới tính, Sở thích, Hành vi

Vị trí, vị trí và vị trí.

Bạn có thể chọn cụ thể một địa điểm ví dụ như Quận/Huyện, trong khi Google Adword chỉ cho
phép đơn vị nhỏ nhất là tỉnh/thành phố

Ngân sách và lịch chạy
Xác định số tiền bạn muốn chi tiêu và thời gian bạn muốn quảng cáo xuất hiện

Giá thầu
Gồm thủ công hoặc tự động

Lên lịch chạy quảng cáo

Giữa Facebook business và Google Adword giống nhau về Định nghĩa như Vị trí, Ngân sách và lịch chạy, Giá thầu … Facebook business có thêm Tuổi, Giới tính, Sở thích, Hành vi… nếu bạn hiểu đều này bạn có thể bán hàng rất tốt trên Facebook.

 

>> Google Adwords hay Facebook Business ?

2 thoughts on “Thiết lập quảng cáo facebook với Lưu lượng truy cập – Click vào link”

Trả lời