Chiêu thức cũ hiệu quả trong tiếp thị trực tuyến

Một chiêu thức cũ giúp nâng cao hiệu quả trong tiếp thị trực tuyến. Cách này có thể giúp bạn luôn đứng vị trí đầu trong trang tìm kiếm và duy trì tại đây lâu dài.

Ví dụ về từ khóa "Căn Hộ Vista Verde"
Ví dụ về từ khóa “Căn Hộ Vista Verde”

Chỉ cần một vài bước đơn giản để đưa website của bạn hoặc vị trí doanh nghiệp của có kết quả như trên.

  1. Vào map.google.com và đăng nhập băng gmail của bạn.
  2. Chọn thêm vị trí còn thiếu
  3. Điền thông tin.

Lưu ý: Bạn cần điền thông tin, địa chỉ chính xác về vị trí bạn thêm. Vì google có thể kiểm tra được độ chính xác. Hoặc người dùng có thể đánh giá thấp vị trí không phù hợp của bạn dẫn đến uy tín website bị giảm nhiều.

One thought on “Chiêu thức cũ hiệu quả trong tiếp thị trực tuyến”

Trả lời