Khuyến khích khám phá

Xây dựng nhận thức bằng cách thôi thúc mọi người duyệt và khám phá trang web, ứng dụng hoặc cửa hàng của bạn.


Đây là nơi mọi người khám phá
60% người dùng Instagram cho biết họ khám phá các sản phẩm mới trên nền tảng này.

Đây là nơi tập trung người mua sắm trên di động
Cứ 5 phút mọi người sử dụng thiết bị di động thì có 1 phút là dành cho Facebook hoặc Instagram.

Khiến mọi người háo hức về những gì bạn cung cấp
Các định dạng quảng cáo của chúng tôi mang tính trực quan và linh hoạt, cung cấp cho bạn không gian sáng tạo để giới thiệu những mặt hàng đang bán nhằm tạo ra nhu cầu. Hãy khám phá.

Trả lời