Tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Mang lại cho mọi người cơ hội tìm hiểu thêm về doanh nghiệp để biết được khách hàng nào có khả năng mua hàng nhất.


Tìm kiếm khách hàng tiềm năng
Khuyến khích mọi người đăng ký nhận báo giá hoặc nhận thêm thông tin để xem những ai quan tâm.

Thu hút mọi người tải xuống ứng dụng di động
Khi mọi người tải xuống ứng dụng mua sắm của bạn, đó là tín hiệu tốt chứng tỏ họ quan tâm.

Khuyến khích mọi người khám phá
Những người tiếp tục duyệt các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn có khả năng sẽ mua hàng.

Đề xuất cách mọi người có thể tìm hiểu thêm
Sau khi bạn đã xây dựng được nhận thức và tạo nhu cầu cho doanh nghiệp mình, hãy khuyến khích khách hàng tiềm năng đăng ký để biết thêm thông tin, dành thời gian trong ứng dụng hoặc trên trang web hay ghé thăm cửa hàng của bạn—các hành động thể hiện tín hiệu họ có thể mua hàng. Việc biết những nhóm người nào đang có ý định mua hàng sẽ giúp bạn kết nối lại với họ sau này để khuyến khích họ hoàn tất giao dịch, nhờ đó bạn có thể tăng doanh số.

Trả lời