SEO On-Page Khám phá hiệu quả nơi đặt từ khóa

Hãy khám phá bí ẩn nơi đặt từ khóa SEO On-Page hiệu quả nhất cho bài viết trong tiếp thị trực tuyến.

Thẻ Title – Tiêu đề có nên đặt từ khóa để SEO on-page?

Đây là một vị trí quan trọng để từ khóa xuất hiện. Vì khi quét qua nội dung một bài viết, google sẽ quét theo thứ tự Title, đến mô tả, rồi đến tiêu đề phụ, rồi đến hình ảnh, sau đó sẽ đi sâu vào nội dung. Vì thế, nếu title mà không có từ khóa, bài viết của bạn sẽ dễ bị bỏ qua hoặc ưu tiên thấp hơn trong hàng tỉ tỉ website trên thế giới.

Xem thêm bài viết Tiếp Thị Trực Tuyến với Tiêu Đề Đơn Giản Mà Hiệu Quả  để kết hợp giữa title và từ khóa. Nâng cao độ hot, độ giật, độ tít, và gây tò mò người đọc.

Thẻ Meta description – Thẻ mô tả nội dung

Sau khi quét qua title, sẽ đến phần mô tả. Thông thường, phần mô tả khoảng 170 ký tự đầu tiên của bài viết. Bạn cần đưa từ khóa vào bài viết để google nhận dạng. Phần mô tả giống như mở bài của một bài văn, nó giải thích cho title – tiêu đề, nó tóm tắt nguyên bài, hoặc giải tích bài viết của bạn. Đây cũng là phần quan trọng thứ hai có thể làm cho người đọc click vào bài viết của bạn. Vì vậy hãy viết phần này, ngắn gọn, súc tích, và gây tò mò người đọc.

Các bạn có thể cài các plugin sau đây để tăng SEO hiệu quả cho wordpress.

  1. WordPress SEO by Yoast
  2. SEO Ultimate
  3. All in One SEO Pack

Từ khóa SEO on-page trong tiêu đề phụ – Subheading

Khi đọc 1 bài viết, google cũng như con người, ngày càng thông minh. Sau khi xem phần mô tả sẽ hướng đến các tiêu đề phụ – subheading. Vì thế, các bạn cần có từ khóa khéo léo trong tiêu đề phụ để SEO on-page hiệu quả nhất. Nó phải đảm bảo ngắn gọn như title chính, vừa phải đảm bảo có từ khóa cần SEO. Đây là một việc mà nhiều người có kinh nghiệm viết bài mới có khả năng đưa được vào. Hoặc bạn là một người viết sáng tạo không ngừng.

Các vị trí chủ chốt của từ khóa cần để SEO on-page hiệu quả nhất. 

 

Từ khóa trong Tiếp thị trực tuyến được đặt ở các vị tối ưu SEO On-page
Từ khóa trong Tiếp thị trực tuyến được đặt ở các vị tối ưu SEO On-page

Thẻ alt cho hình ảnh có cần từ khóa hay không?

Thẻ alt cho hình ảnh có cần từ khóa hay không? SEO on-page hiệu quả hơn với từ khóa trong thẻ alt.
Thẻ alt cho hình ảnh có cần từ khóa hay không? SEO on-page hiệu quả hơn với từ khóa trong thẻ alt.

Thẻ alt nhiều bạn viết bài còn không hiểu nó là cái gì và làm thế nào. Hình bên trên là một ví dụ minh họa cho thẻ alt, nơi đặt từ khóa SEO on-page cho hình ảnh hiệu quả. Vì tìm kiếm của google cho phép ta tìm kiếm cả hình ảnh. Việc đặt thẻ này là ta đang định nghĩa cho cái hình của ta nó thuộc nội dung nào để google hiểu.

Sử dụng plugin SEO Friendly Images để tự động lấy tiêu đề bài viết làm thẻ alt, title cho hình ảnh trong WordPress. Đây là plugin phổ biến và nhiều người dùng tăng tốc độ SEO cho website.

Trả lời