Khắc phục các vấn đề về phê duyệt quảng cáo

Tất cả quảng cáo AdWords đều trải qua quy trình phê duyệt để đảm bảo quảng cáo an toàn và thích hợp cho người dùng. Tìm hiểu thêm về quy trình phê duyệt quảng cáo và những gì bạn có thể làm nếu quảng cáo của mình vi phạm chính sách quảng cáo của chúng tôi.

>> Giới thiệu về quy trình phê duyệt quảng cáo
>> Kiểm tra trạng thái phê duyệt của quảng cáo
>> Khắc phục quảng cáo hoặc tiện ích bị từ chối
>> Khắc phục trang web bị tạm ngưng
>> Khắc phục ứng dụng bị tạm ngưng
>> Khắc phục tài khoản bị tạm ngưng

Trả lời