Điều quan trọng của URL

Website của bạn gọi là chuẩn SEO khi một nội dung chỉ có thể tìm thấy trên duy nhất một địa chỉ URL. Việc này sẽ ngăn chặn trường hợp trùng lặp nội dung, điều sẽ làm giảm giá trị nội dung cũng như những đường link trên website của bạn.

1. Cấu trúc

Mọi đường dẫn URL đều bao gồm ít nhất 4 phần

1. Giao thức, ví dụ http, https…

2. Tên miền phụ hay còn gọi là subdomain, ví dụ : www

3. Tên miền (domain)

4. Tên miền cấp cao nhất (Top Level Domain (TLD)): .com, .org, etc

Ngoài ra còn có những thành phần khác như tên thư mục, tên file…

2. Subdomains

Subdomain là tên miền phụ hoặc tên miền con và là một bộ phận của một domain lớn hơn. Ví dụ trong các đường dẫn url như: http://mp3.zing.vn, http://news.zing.vn, http://tv.zing.vn là subdomain của tên miền zing.vn, và zing.vn đến lượt mình lại là tên miền con của tên miền cấp cao nhất .vn Bạn cần nhớ rằng, với máy tìm kiếm subdomain là một website khác và độc lập với website chính. Và do đó, subdomain sẽ không được hưởng lợi lộc gì từ uy tín của domain chính.

3. Cách tối ưu

Đường dẫn URL có ảnh hưởng đến thứ hạng website. Để có thứ hạng tốt, địa chỉ URL của bạn:

1. Phải duy nhất

2. Càng ngắn càng tốt

3. Có chứa từ khóa

4. Các từ trong URL nên được phân cách với nhau bởi dấu gạch nối:

Một Dấu gạch nối ví dụ: https://www.tiepthi-tructuyen.com/dieu-khien-hoat-dong-cua-bo-tim-kiem/

Bạn nên ưu tiên sử dụng dấu gạch nối. Bạn có thểm xem bài 10 bước đơn giản SEO Onpage để biết sự quan trọng của URL trong SEO on-page

4. Các tham số khác trong URL

Thỉnh thoảng bạn thấy có dấu # trong địa chỉ URL. Ví dụ: https://www.tiepthi-tructuyen.com/ma-trang-thai-404-500/#noi-dung-can-toi

Dấu thăng này được sử dụng khi bạn muốn đưa người dùng đến một vị trí cụ thể trên trang web như phần đầu, phần cuối, hoặc phần giữa

Trả lời