Chọn số tiền giá thầu của bạn

Chọn số tiền giá thầu của bạn
Với AdWords, bạn có thể kiểm soát chi tiêu của mình. Chọn số tiền giá thầu – số tiền tối đa bạn sẵn sàng chi tiêu mỗi khi ai đó nhấp vào quảng cáo của bạn – mà bạn cảm thấy hài lòng. Ngoài ra, bạn có thể cập nhật giá thầu của mình bất cứ lúc nào.


>> Chọn số tiền đặt thầu hiệu quả với bạn
>> Chỉnh sửa giá thầu của bạn
>> Giới thiệu về điều chỉnh giá thầu
>> Thêm hoặc loại bỏ điều chỉnh giá thầu
>> Gỡ rối điều chỉnh giá thầu
>> Đặt CPA mục tiêu cho nhóm quảng cáo
>> Chỉnh sửa CPA mục tiêu của bạn
>> Đánh giá và tối ưu hóa giá thầu

Trả lời