AdWords API

Tính năng nâng cao cho phép nhà quảng cáo tương tác và thực hiện các thay đổi cho tài khoản AdWords của họ thông qua các ứng dụng họ tạo.

AdWords API (giao diện lập trình ứng dụng) cho phép nhà phát triển tạo và sử dụng các ứng dụng tương tác trực tiếp với chi tiết tài khoản của họ trên máy chủ AdWords.
API có thể giúp nhà quảng cáo quản lý hiệu quả tài khoản và chiến dịch AdWords lớn. Ví dụ: bạn có thể tạo dữ liệu AdWords để sử dụng với các hệ thống khác như khoảng không quảng cáo, tạo báo cáo thông thường và thực hiện các điều chỉnh chiến dịch hàng loạt.
Để sử dụng AdWords API, bạn sẽ cần tài khoản Trung tâm khách hàng (MCC) và Mã của người phát triển.
AdWords API là tùy chọn tốt cho những nhà quảng cáo có nhà phát triển hoặc lập trình viên có kỹ năng về kỹ thuật. Nếu bạn không có các tài nguyên này nhưng vẫn muốn có thêm công cụ để giúp quản lý các thay đổi lớn cho tài khoản của mình, hãy dùng thử AdWords Editor thay thế.

Trả lời