Quy tắc tự động

Tính năng mà bạn có thể thiết lập để tự động thực hiện các thay đổi cho trạng thái quảng cáo, ngân sách và giá thầu, do đó, bạn không phải bỏ ra nhiều thời gian để theo dõi các chiến dịch của mình theo cách thủ công.

  • Dưới đây là một số ví dụ về những gì bạn có thể đặt quy tắc để chúng tự động làm việc: thay đổi ngân sách vào các ngày nhất định trong tuần, bật và tắt quảng cáo nhất định cho khuyến mãi đặc biệt và tạm dừng từ khóa không hoạt động tốt.
  • Bạn chọn các yêu cầu cho quy tắc của mình, bao gồm quy tắc có thể thực hiện các loại thay đổi nào, tần suất quy tắc sẽ chạy và vào thời gian nào trong ngày.
  • Điều đặc biệt quan trọng là chọn giới hạn tối thiểu và tối đa cho giá thầu cũng như ngân sách để bạn không vô tình chi tiêu nhiều hơn mức bạn muốn hoặc giảm lưu lượng truy cập của bạn.
  • Để bắt đầu tạo quy tắc, chỉ cần nhấp vào nút “Tự động hóa” trên tab Chiến dịch, Nhóm quảng cáo, Từ khóa hoặc Quảng cáo trong tài khoản của bạn.

Trả lời