Người được bảo hiểm

Người được bảo hiểm

Là người mà tính mạng được Hanwha Life Vietnam đồng ý bảo hiểm theo các quy định trong Quy tắc và Điều khoản bảo hiểm. Người được bảo hiểm có thể đồng thời là Bên mua bảo hiểm và/hoặc Người thụ hưởng.

Người được bảo hiểm phải:

  • là cá nhân hiện đang cư trú tại Việt Nam; và
  • nằm trong độ tuổi bảo hiểm theo Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm.

One thought on “Người được bảo hiểm”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *