Người được bảo hiểm

Người được bảo hiểm

Là người mà tính mạng được Hanwha Life Vietnam đồng ý bảo hiểm theo các quy định trong Quy tắc và Điều khoản bảo hiểm. Người được bảo hiểm có thể đồng thời là Bên mua bảo hiểm và/hoặc Người thụ hưởng.

Người được bảo hiểm phải:

  • là cá nhân hiện đang cư trú tại Việt Nam; và
  • nằm trong độ tuổi bảo hiểm theo Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm.

One thought on “Người được bảo hiểm”

Trả lời