Điều chỉnh quảng cáo và nhóm quảng cáo

Bạn có thể thay đổi văn bản quảng cáo và nhóm quảng cáo bất kỳ lúc nào. Khi bạn thực hiện thay đổi, quảng cáo được gửi lại để phê duyệt. Để xem quảng cáo có được phê duyệt không, hãy kiểm tra trạng thái của quảng cáo. Xem các bước để chỉnh sửa quảng cáo và các trạng thái khác nhau mà bạn có thể thấy.

>> Chỉnh sửa quảng cáo văn bản của bạn
>> Giới thiệu về các loại URL khác nhau
>> Tìm trạng thái quảng cáo
>> Tạm dừng hoặc tiếp tục quảng cáo của bạn
>> Tạm dừng hoặc tiếp tục nhóm quảng cáo của bạn
>> Loại bỏ quảng cáo
>> Sử dụng URL được nâng cấp
>> Giới thiệu về tính năng theo dõi trong AdWords
>> Tùy chỉnh URL trang đích cho từ khóa
>> Chỉnh sửa URL trang đích cho phương pháp nhắm mục tiêu Mạng hiển thị

Trả lời