Đặt giá thầu giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM)

Đặt giá thầu CPM có nghĩa là bạn trả tiền dựa trên số lần hiển thị (số lần quảng cáo của bạn được hiển thị) mà bạn nhận được trên Mạng hiển thị của Google. Bắt đầu từ năm nay, đặt giá thầu CPM sẽ được thay thế bằng đặt giá thầu CPM có thể xem. Giá thầu CPM hiện tại cuối cùng sẽ được tự động chuyển đổi thành vCPM. Tìm hiểu thêm về sử dụng giá thầu CPM có thể xem.

CPM là viết tắt của cost-per-thousand impressions (giá mỗi nghìn lần hiển thị), do đó, bạn trả tiền cho mỗi tập hợp nghìn lần xem quảng cáo của mình. Bạn đặt giá thầu CPM để cho Google biết số tiền bạn muốn trả cho tập hợp số lần hiển thị đó.

Đặt giá thầu CPM là phù hợp nhất cho các nhà quảng cáo tập trung vào nhận thức về thương hiệu.
Đối với các nhà quảng cáo có mục tiêu chính là bán hàng hoặc lưu lượng truy cập trang web, đặt giá thầu CPC (trả tiền cho mỗi nhấp chuột vào quảng cáo của bạn) có thể là một tùy chọn tốt hơn.

Bạn đặt giá thầu CPM tối đa (hoặc “CPM t.đa”) làm số tiền cao nhất bạn muốn trả cho 1.000 lần xem quảng cáo của mình.

Trả lời