Công nghiệp 4.0 là gì?

Công nghiệp 4.0 là xu hướng hiện thời trong việc tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất. Nó bao gồm các hệ thống không gian mạng thực-ảo (cyber-physical system), Internet Vạn Vật và điện toán đám mây và điện toán nhận thức (cognitive computing).

Có thể bạn quan tâm:

1 Phút hiểu về công nghệ 4.0 – Park 1

1 Phút hiểu về công nghệ 4.0 – Park 2

1 Phút hiểu về công nghệ 4.0 – Park 3

1 Phút hiểu về công nghệ 4.0 – Park 4

Trả lời