3 cách để một Headlines gây ảnh hưởng tới Kết quả Tìm kiếm

Bán hàng và sự Thành công Headlines có tác dụng thu hút sự chú ý, khiến cho người đọc dễ dàng đưa ra quyết định với bạn hay việc kinh doanh của bạn, giúp họ nhanh chóng nhận ra bạn có thể giải quyết vấn đề của họ, hay giúp họ nhận ra bạn có thông tin mà họ đang tìm kiếm.

Nếu người đọc tìm thấy điều họ quan tâm, và bạn khiến họ muốn tìm hiểu thêm nữa, họ sẽ sẵn sàng click, đọc, xem hay lắng nghe bạn Và tin tốt là …

Cách thức cơ bản để viết một Headline hay không hề thay đổi hàng trăm năm nay Những nguyên tắc cơ bản đã được sử dụng trong 50, 150 hay thậm chí 200 năm trước vẫn có tác dụng cho tới ngày nay.

Bạn chỉ cần hiểu làm thế nào mà một Headline đơn giản có thể gây ảnh hưởng mạnh tới lượt kết quả tìm kiếm, doanh số và thành công của bạn. Bạn cần hiểu những bản năng cơ bản của con người

Cách 1: Bạn cần đảm bảo Headlines của mình tạo ra sự ảnh hưởng

Cách 2: Bạn cần hiểu rằng những người khác chẳng hề quan tâm tới bạn đâu

Cách 3: Bạn cần tối ưu Headlines của mình để mang tới cho người đọc thứ họ đang tìm kiếm

Xem thêm phần quan trọng Headlines của bạn nên xuất hiện ở đâu?

Trả lời