Universal Analytics sắp ngừng hoạt động

Universal Analytics sắp ngừng hoạt động

Lần cập nhật gần đây nhất: Ngày 16 tháng 3 năm 2022. Hãy truy cập vào trang này trong những tháng tới để biết thông tin mới nhất.

Google Analytics 4 là giải pháp đo lường thế hệ tiếp theo của chúng tôi và sẽ thay thế cho Universal Analytics. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, các tài sản Universal Analytics chuẩn sẽ ngừng xử lý lượt truy cập mới. Nếu vẫn đang sử dụng Universal Analytics, bạn nên chuẩn bị để sử dụng Google Analytics 4 từ bây giờ.

Universal Analytics sắp ngừng hoạt động

Hiểu rõ lịch trình sắp tới

  • Từ nay cho đến hết ngày 1 tháng 7 năm 2023, bạn có thể tiếp tục sử dụng và thu thập dữ liệu mới trong các tài sản Universal Analytics.
  • Sau ngày 1 tháng 7 năm 2023, bạn có thể truy cập vào những dữ liệu đã xử lý trước đây trong tài sản Universal Analytics trong ít nhất 6 tháng. Chúng tôi hiểu rằng dữ liệu có ý nghĩa quan trọng đối với bạn, vì vậy, bạn nên xuất các báo cáo trước đây trong thời gian này.
  • Trong những tháng tới, chúng tôi sẽ thông báo ngày cụ thể mà những tài sản Universal Analytics hiện có sẽ ngừng hoạt động. Sau ngày cụ thể này, bạn sẽ không thể xem báo cáo Universal Analytics trong giao diện Analytics hoặc truy cập vào dữ liệu Universal Analytics của mình qua API.

 Bạn sẽ được gia hạn thời gian xử lý các tài sản Google Analytics 360 một lần đến hết ngày 1 tháng 10 năm 2023.

Kiểm tra xem tài sản Google Analytics của bạn có bị ảnh hưởng hay không

  • Nếu tạo tài sản trước ngày 14 tháng 10 năm 2020, thì có thể bạn đang sử dụng tài sản Universal Analytics.
  • Nếu tạo tài sản sau ngày 14 tháng 10 năm 2020, thì có thể bạn vốn đang sử dụng tài sản Google Analytics 4 và không cần làm gì cả.