Stablecoin là gì? Có mấy loại ?

Stablecoin là gì và có bao nhiêu loại ? Nó có quan trọng cho thị trường crypto hay không ?

Khái niêm Stablecoin

Stablecoin là loại tiền điện tử được thiết kế với mục đích giảm thiểu tối đa sự ảnh hưởng của sự biến động giá (volatility) bằng cách cố định vào một tài sản ổn định hơn như tiền thật (fiat money), hàng hoá (vàng, bạc…), hoặc có thể là một đồng tiền điện tử khác. 

Stablecoin tận dụng những đặc điểm của blockchain và chuyển giao giá trị ngang hàng, trong khi người sử dụng không phải chịu sự biến động cao như từ các cryptocurrency khác.

Các loại Stablecoin

Stablecoin rất quan trọng cho crypto và sự phát triển của nó giúp thị trường phát triển. Hiện tại có 4 loại Stablecoin tất cả, bao gồm: 

  • Fiat-backed Stablecoin.
  • Commodity-backed Stablecoin.
  • Crypto-backed Stablecoin.
  • Algorithmic Stablecoin.

Trong đó, Algorithmic Stablecoin còn có thể được chia nhỏ ra 3 loại: Rebase, Seigniorage, và Fractional.

Đăng ký giao dịch Crypto qua sàn uy tín:

Binance số 1 thế giới

Gate nhiều Starup tốt

Trả lời