Stable coin HUSD của Huobi bị sập ?

Stable coin HUSD của Huobi bị sập trong ngày 18-08-2022 ? Một thời điểm trong ngày này đồng stable coin này bị làm giá về dưới 0.85.

Bảng giá của HUSD trên coinmarketcap

Giá của stable coin HUSD ngày 18-08-2022

Sự việc xảy ra kéo giá HUSD về tới thấp nhất là 0.8439 đổi được $1.00. Việc này được xử lý sau đó không lâu từ 13h44 đến 0h34 cùng ngày. Sự việc có thể làm nhà đầu tư lo lắng đối với các đồng stable coin.

Giá thấp nhất về $0.8439 / $1.00

Sau sự việc của LUNA, nhà đầu tư dần mất niềm tin về các đồng stable coin. Ngoài ra, thị trường trong giai đoạn down trend nên càng làm nhà đầu tư lo lắng hơn.

Hãy cân nhắc trước khi đầu tư hoặc tham gia thị trường crypto.

Trả lời