Chat GPT Open AI là gì ?

Chat GPT là gì?

ChatGPT, là một chatbot do OpenAI phát triển và ra mắt vào tháng 11 năm 2022, viết tắt của Chat Generative Pre-training Transformer. ChatGPT được xây dựng dựa trên GPT-3.5, một dòng mô hình ngôn ngữ lớn của OpenAI.

Con chat GPT trả lời các câu hỏi trên các lĩnh vực với chất lượng siêu AI. Chỉ khi các văn bản, thông báo được ban hành nhưng chưa cập nhật thì chat GPT này có thể đưa ra không chính xác.

Chat GPT có thể làm những gì?

Nếu bạn đã tìm hiểu thì chắc hẵn bạn đã thấy được nó có thể thực hiện trả lời các câu hỏi như một chuyên gia. Khi chat GPT ra đời nó có thể thực hiện những tác vụ mà trước kia một người bình thường cần phải mất rất nhiều thời gian để tìm giải pháp.

Đằng sau chat GPT là một hệ thống máy học và kho dữ liệu lớn Big Data để khi có một câu hỏi được nhập vào hệ thống sẽ phân tích và đưa ra câu trả lời chất lượng với lối hành văn như là ngôn ngữ tự nhiên của con người.

Khi tôi biết được thông tin về Chat GPT từ các youtuber ở nước ngoài tôi thực sự ngạc nhiên trước sức mạnh của nó.

Những tác vụ trước kia có thể mất nhiều thời gian để tìm kiếm Google giờ đây có thể sau vài giây thì đã có chat GPT đã đưa ra câu trả lời.

Chat GPT có ảnh hưởng gì tới tình hình việc làm?

Rất may cho bạn, Chat GPT chưa được phổ biến sử dụng tại Việt Nam, tuy nhiên vẫn có cách để sử dụng. Và nó chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến tình hình việc làm của một số ngành.

Chat GPT có thể lên content, lên ý tưởng, tạo kế hoạch… rất thuận tiện và chúng ta chỉ cần tích hợp vào để hoàn thành mục tiêu.

Những nhân lực yếu thì hoàn toàn có thể bị thay thế bởi chat GPT. Những ngành có thể bị ảnh hưởng như: phân tích, content marketing, …

Chat GPT open AI có thể làm bạn mất việc ?

Trả lời