WordPress và thiết kế website

Các bài viết sau đây được tham khảo từ WordPress.org

>> WordPress là gì ?

>> Bảng tin – Dashboard

>> Bài viết – Post

>> Chuyên mục – Categories

>> Thẻ  – Tag

>> Phương tiện – Media

>> Trang tĩnh – Page

>> Phản hồi – Comment

>> Theme – Giao diện

>> Nội Dung Phụ – Widget

>> Thanh thực đơn – Menu

>> Gói mở rộng – Plugin

>> Thành viên – User

>> Công cụ – Tools

>> Cài đặt  – Setting

 

Trả lời