Vị trí trung bình (V.trí tr.bình)

Thống kê mô tả cách quảng cáo của bạn thường xếp hạng so với những quảng cáo khác. Xếp hạng này xác định thứ tự mà quảng cáo xuất hiện trên trang.

Vị trí cao nhất là “1” và không có vị trí “dưới cùng”. Vị trí trung bình từ 1 đến 8 thường trên trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm, từ 9 đến 16 thường trên trang thứ hai và tiếp tục như vậy. Vị trí trung bình có thể nằm giữa hai số nguyên. Ví dụ: vị trí trung bình là “1,7” nghĩa là quảng cáo của bạn thường xuất hiện ở vị trí 1 hoặc 2.
Xếp hạng của quảng cáo có thể thay đổi, làm cho vị trí của quảng cáo trên trang cũng dao động, do đó, vị trí trung bình có thể cung cấp cho bạn ý tưởng về tần suất quảng cáo của bạn đánh bại những quảng cáo khác cho vị trí. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là tìm vị trí nào có thể sinh lời cho bạn, vị trí đó có thể không hiển thị ở vị trí trên cùng.
Vị trí trung bình có thể kém hữu ích trong việc tối ưu hóa cho hiệu suất trên Mạng hiển thị của Google vì tính đa dạng của các trang web trên mạng này. Nếu bạn muốn đo lường hiệu suất trên Mạng hiển thị, chúng tôi khuyên bạn nên tập trung vào các chỉ số, chẳng hạn như chuyển đổi và ROI.
Bạn có thể thấy cột “V.trí tr.bình” cho quảng cáo, chiến dịch và các yếu tố khác của mình, nhưng vị trí trung bình thường hữu ích nhất để xem xét cho từ khóa của bạn. Bằng cách xem quảng cáo thường xếp hạng như thế nào khi được kích hoạt bởi một trong số các từ khóa của bạn, bạn có thể cố gắng tác động đến vị trí bằng cách thay đổi giá thầu của từ khóa.

Trả lời