Vị trí quảng cáo

Mở rộng phạm vi tiếp cận của bạn bằng cách chạy quảng cáo trên Facebook, Instagram và Audience Network.


Một quảng cáo phù hợp với tất cả
Với vài lần nhấp, bạn có thể chạy quảng cáo trên Facebook, Instagram hoặc Audience Network, trên di động hoặc máy tính. Các tùy chọn vị trí quảng cáo của chúng tôi—nơi bạn có thể chạy quảng cáo—sẽ giúp bạn mở rộng phạm vi tiếp cận với độ chính xác cao.

Nhiều vị trí hơn
Tiếp cận mọi người trên các ứng dụng và trang web yêu thích của họ bằng quảng cáo trên Facebook, Instagram và Audience Network.

Trên nhiều thiết bị
Hiển thị quảng cáo của bạn trên bất kỳ thiết bị nào mà đối tượng có thể đang sử dụng, với các tùy chọn vị trí quảng cáo cho di động hoặc máy tính.

Hơn 1 tỷ người sử dụng Facebook mỗi ngày
Định dạng quảng cáo được hỗ trợ:
Video
Ảnh
Quay vòng
Bản trình chiếu
Canvas (chỉ trên di động)
Thông tin thêm về quảng cáo trên Bảng tin và quảng cáo ở cột bên phải

Ít bước hơn
Việc chạy quảng cáo trên nhiều nền tảng và thiết bị thật dễ dàng. Bạn chỉ cần tạo quảng cáo một lần, rồi chọn Facebook, Instagram và Audience Network trong phần Vị trí quảng cáo. Bạn không phải thay đổi kích thước hay định dạng lại.

Tạo quảng cáo một lần, rồi hiển thị ở ba nơi
Bắt đầu chia sẻ quảng cáo của bạn trên Facebook, Instagram và Audience Network.

Trả lời