Văn bản neo là gì?

Văn bản neo: là dòng chữ đại diện thay thế cho link. Dưới đây là mã

HTML của một link:

<a href=“https://tiepthi-tructuyen.com”>Tiếp Thị Trực Tuyến</a>

Với mã này, trên trang web link sẽ có dạng như sau: Tiếp Thị Trực Tuyến, với “Tiếp Thị Trực Tuyến” chính là văn bản neo của link này.

One thought on “Văn bản neo là gì?”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *