Văn bản neo là gì?

Văn bản neo: là dòng chữ đại diện thay thế cho link. Dưới đây là mã

HTML của một link:

<a href=“https://tiepthi-tructuyen.com”>Tiếp Thị Trực Tuyến</a>

Với mã này, trên trang web link sẽ có dạng như sau: Tiếp Thị Trực Tuyến, với “Tiếp Thị Trực Tuyến” chính là văn bản neo của link này.

One thought on “Văn bản neo là gì?”

Trả lời