URL đích: Định nghĩa

Địa chỉ URL của trang trong trang web của bạn mà mọi người tiếp cận khi họ nhấp vào quảng cáo của bạn.

Tên miền của URL đích cần phù hợp với tên miền của URL hiển thị.
URL đích không hiển thị trên quảng cáo của bạn (URL được hiển thị là URL hiển thị của bạn).
URL cuối cùng đang thay thế URL đích là một phần của nâng cấp URL. Hiện tại, bạn có thể chọn sử dụng URL cuối cùng hoặc URL đích làm địa chỉ trang đích của bạn.

Trả lời