URL

Links không có văn bản neo thì coi như văn bản neo trùng với địa chỉ URL. Điều này vẫn có thể có giá trị nếu bạn đã tối ưu cấu trúc URL bằng cách chèn từ khóa vào địa chỉ này. Việc này đặc biệt có ích vì ngày nay mọi người thường quá bận rộn.

Họ không có thời gian để tạo văn bản neo nên khi muốn link đến nội dung của bạn, họ chỉ đơn giản copy paste URL. Nếu trong URL của bạn có từ khóa, tự nhiên văn bản neo cũng sẽ có từ khóa, website của bạn nhờ thế mà có thứ hạng tốt hơn.

URL thân thiện rất tốt cho website

One thought on “URL”

Trả lời