Tỷ lệ văn bản neo

Trong các loại văn bản neo, có 3 loại mà bạn nên dành sự chú ý nhiều nhất: văn bản neo có chứa từ khóa, văn bản neo chứa tên thương hiệu, văn bản neo chứa cả thương hiệu và từ khóa. Những văn bản neo này đều mang lại giá trị trong khi khá an toàn.

Hạn chế sử dụng văn bản neo trùng hoàn toàn với từ khóa, vì chúng đã không còn được coi trọng bởi máy tìm kiếm.

Tỷ lệ văn bản neo lý tưởng là bao nhiêu?

Khi chúng tôi phân tích hồ sơ backlink của trên 50 trang web có thứ hạng cao trên bảng kết quả tìm không mà không nhờ SEO. Chúng tôi biết điều này vì họ không có link từ thư mục, từ bài viết quảng cáo (article marketing), blog, infographics/link bait cũng như từ việc mua bán link)

Kết quả là tỷ lệ văn bản neo chỉ chứa từ khóa chỉ chiếm 35%, trong khi 65% còn lại là những văn bản neo chỉ chứa tên thương hiệu, hoặc chứa cả tên thương hiệu và từ khóa.

LƯU Ý: Nếu không cẩn thận bạn hồ sơ backlink của bạn trở nên mất tự nhiên trong mắt Google. Khi bạn tối ưu quá đà, hình phạt là điềm khó tránh khỏi. Dưới đây là tỷ lệ văn bản neo chuẩn mà bạn nên tuân theo

Trả lời