Tùy chỉnh URL trang đích cho từ khóa

Tùy chỉnh URL trang đích cho từ khóa
Bạn có thể sử dụng URL trang đích của từ khóa để đưa mọi người đến các trang trên trang web của bạn liên quan đến từ khóa cụ thể. Ví dụ: nếu có từ khóa “áo phông paris”, thì bạn có thể xác định URL trang đích của từ khóa đưa người dùng đến phần bán áo phông Paris trên trang web của mình.

Bài viết này giải thích cách tùy chỉnh URL trang đích của từ khóa.

Trước khi bắt đầu
Chiến lược nâng cao này chỉ được đề xuất để giúp tạo trải nghiệm trang đích tốt hơn cho người dùng của bạn và không được đề xuất để theo dõi từ khóa. Nếu bạn muốn theo dõi thông tin chẳng hạn như nguồn của nhấp chuột vào quảng cáo hoặc loại thiết bị mà khách hàng đã sử dụng khi họ nhấp vào quảng cáo của bạn, hãy tìm hiểu cách sử dụng thông số ValueTrack.

Hướng dẫn
Chọn trải nghiệm AdWords bạn đang sử dụng. Tìm hiểu thêm.

TRƯỚC MỚI
Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
Nhấp vào tab Chiến dịch.
Đối với chiến dịch “Chỉ mạng tìm kiếm” hoặc “Mạng tìm kiếm có lựa chọn hiển thị”, hãy chuyển đến tab Từ khóa.
Đối với chiến dịch “Chỉ Mạng hiển thị”, nhấp vào tab Mạng hiển thị rồi nhấp vào tab Từ khóa hiển thị.
Nhấp vào Cột phía trên bảng thống kê rồi chọn Sửa đổi cột.
Chọn Thuộc tính, sau đó nhấp vào Thêm bên cạnh URL cuối cùng.
Attributes link
Nhấp vào Áp dụng. Bạn sẽ thấy cột “URL cuối cùng” mới trong bảng hiệu suất trên tab Từ khóa của mình.
Nhấp vào bên trong cột “URL cuối cùng” bên cạnh từ khóa bạn muốn chỉ định trang đích.
Nhập URL. URL này có thể bao gồm tối đa 2.048 ký tự.
Nhấp vào Lưu.

Trả lời