Trang Google+ nhãn hiệu

Trang trên Google+ mà các doanh nghiệp, sản phẩm, thương hiệu và tổ chức có thể tạo để quảng bá danh tính công khai của họ và tương tác với những người khác trên Google+.

  • Bạn có thể tạo trang Google+ nhãn hiệu để chia sẻ thông tin mới nhất về doanh nghiệp của bạn với mọi người trên web, bao gồm thông tin về sản phẩm, khuyến mại, giờ và bất kỳ điều gì khác bạn muốn chia sẻ.

Trả lời