Tìm ra link cùng chủ đề và khác chủ đề trong Excel

Khi phân tích backlink của đối thủ, bạn cần lọc ra những link từ các website cùng chủ đề để có kế hoạch xây dựng link trên chính các website đó.

Để tìm các link cùng chủ đề, hãy tiến hành theo các bước sau đây:

1. Từ các công cụ phân tích backlink như Open Site Explorer, xuất dữ liệu backlink ra file Excel

2. Sử dụng Screaming Frog SEO Spider để dò quét tất cả các link trong hệ thống link này

3. Xuất dữ liệu ra dưới định dạng HTML từ Screaming Frog crawl.

 

4. Tìm kiếm những link cùng chủ đề với website của bạn dựa trên các dữ liệu ở thẻ tiêu đề, thẻ mô tả, thẻ từ khóa và thẻ H1

5. Tạo thêm một cột trong file Excel để đánh dấu những link cùng chủ đề

Từ đây, bạn có thể:

a) Phân tích hệ thống link cùng chủ đề của đối thủ để xem cách họ sử dụng những link này

b) Tìm ra những link không cùng chủ đề trong hệ thống link của bạn, những link mà Google có thể coi là không tự nhiên và do đó sẽ làm ảnh hưởng đến thứ hạng website của bạn

Thực tế là dù bạn muốn hay không, luôn luôn có những link khác chủ đề trong hệ thống link của bạn và đây là điều tất yếu trong thế giới web (ví dụ là trường hợp website của Adobe Acrobat Reader), tuy nhiên có quá nhiều link không cùng chủ đề trong hệ thống link sẽ là điều bất thường. Nếu điều này xảy ra với website của bạn, Google sẽ phát hiện ra ngay khi họ phân tích link và sẽ đưa website của bạn vào tầm ngắm.

Nếu một website bị Google đưa vào tầm ngắm, họ sẽ bố trí người để đánh giá website này. Và nếu thực sự website mắc lỗi nó sẽ bị phạt. Vì vậy, hãy giảm tỷ lệ những link khác chủ đề xuống để tránh đẩy website vào tình huống xấu.

Trả lời