Tiếp cận những người quan tâm đến những gì bạn cung cấp

Tiếp cận những người quan tâm đến những gì bạn cung cấp
Danh mục sở thích cho phép bạn tiếp cận mọi người dựa trên sở thích của họ khi họ duyệt qua các trang web trên Mạng hiển thị. Chọn từ danh sách sở thích rộng và các danh mục khác và chúng tôi sẽ hiển thị quảng cáo của bạn cho những người có thể là người yêu thích. Việc này có thể giúp bạn thu hút đúng khách hàng cho doanh nghiệp của mình.


>> Giới thiệu về nhắm mục tiêu quảng cáo theo sở thích của đối tượng
>> Thêm nhắm mục tiêu theo đối tượng (sở thích và danh sách tiếp thị lại) vào nhóm quảng cáo
>> Thêm đối tượng tương tự vào nhắm mục tiêu của bạn

Trả lời