Tiếp cận những người đã truy cập trang web của bạn

Tiếp cận những người đã truy cập trang web của bạn

Tổng quan về tiếp thị lại

>> Giới thiệu về tiếp thị lại
>> Giới thiệu về thiết lập tiếp thị lại

Thiết lập tiếp thị lại

>> Tạo chiến dịch tiếp thị lại hiển thị đầu tiên của bạn
>> Tạo danh sách tiếp thị lại trang web
>> Thêm danh sách tiếp thị lại trang web vào nhóm quảng cáo
>> Gắn thẻ trang web cho tiếp thị lại
>> Giới thiệu về danh sách tiếp thị lại
>> Chỉnh sửa, tạm dừng hoặc xóa danh sách tiếp thị lại
>> Bật tính năng tiếp thị lại cho ứng dụng của bạn
>> Sử dụng quy tắc dành cho danh sách tiếp thị lại trang web
>> Sử dụng các mẫu cho danh sách tiếp thị lại trang web

Sử dụng tiếp thị lại hiệu quả

>> Tiếp cận những người tương tự với đối tượng hiện tại của bạn
>> 19 chiến lược để tiếp thị lại tốt hơn
>> Chiến lược nâng cao để gắn thẻ và tạo danh sách tiếp thị lại
>> Giới thiệu thông tin chi tiết về đối tượng AdWords
>> Kết hợp chiến lược giá thầu tự động với danh sách tiếp thị lại cho quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm
>> Giới thiệu về danh sách được tạo tự động
>> Giới thiệu về tiếp thị lại bằng cách sử dụng dữ liệu Firebase
>> Sử dụng danh sách tiếp thị lại cho chiến dịch video

Tiếp thị lại động

>> Hướng dẫn thiết lập tiếp thị lại động
>> Sử dụng tiếp thị lại động để hiển thị quảng cáo phù hợp với khách truy cập trang web của bạn
>> Tạo chiến dịch tiếp thị lại động đầu tiên của bạn
>> Tạo nguồn cấp dữ liệu cho quảng cáo hiển thị hình ảnh động của bạn
>> Gắn thẻ trang web cho tiếp thị lại động
>> Tạo quảng cáo hiển thị hình ảnh động
>> Xác thực và cảnh báo thẻ tiếp thị lại
>> Khắc phục sự cố với danh sách tiếp thị lại, thẻ và quảng cáo trên trang web
>> Khắc phục các vấn đề định dạng phổ biến cho các thông số tùy chỉnh
>> Troubleshooting dynamic remarketing set up

Danh sách tiếp thị lại dành cho quảng cáo tìm kiếm

>> Khắc phục sự cố với danh sách tiếp thị lại, thẻ và quảng cáo trên trang web
>> Giới thiệu danh sách tiếp thị lại dành cho quảng cáo tìm kiếm
>> Sử dụng Danh sách tiếp thị lại mua sắm
>> Sử dụng AdWords Editor để thiết lập chiến dịch RLSA
>> Thiết lập danh sách tiếp thị lại của bạn cho chiến dịch quảng cáo tìm kiếm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *