Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
Là khi

a) Người được bảo hiểm bị thương tật do Tai nạn hoặc bệnh tật, làm mất hoặc liệt hoàn toàn và không thể phục hồi được chức năng của:

Trong khái niệm này, tay được tính từ cổ tay trở lên, chân được tính từ mắt cá chân trở lên. Mất và không thể phục hồi được chức năng của mắt được hiểu là mất mắt hoặc mất thị lực hoàn toàn.

Hoặc

b) Người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn theo đánh giá của cơ quan giám định y khoa có thẩm quyền phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

One thought on “Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn”

Trả lời