Thông tin chi tiết Trang

Xem Trang doanh nghiệp trên Facebook của bạn đang hoạt động như thế nào—và cách cải tiến Trang.


Tìm nội dung được đối tượng tương tác nhiều nhất
Với Thông tin chi tiết Trang, bạn có thể tìm hiểu mọi người đang tương tác—hay không tương tác—với bài viết nào để có thể đưa ra quyết định sáng suốt về nội dung gì tạo ra sự cộng hưởng tốt nhất trên Trang của mình. Những kết quả này sẽ giúp bạn tạo đối tượng và thu hút thêm người tương tác với doanh nghiệp thông qua Trang Facebook.

Xem cách mọi người đang kết nối với Trang
Nhấp vào tab Thông tin chi tiết Trang để xem báo cáo về:
Số người mà bài viết đã tiếp cận và số người đã tương tác với bài viết
Số người đã gọi cho doanh nghiệp từ Trang
Số lần bạn trả lời khách hàng và thời gian trả lời trung bình của bạn
Số lần check in mà mọi người thực hiện với doanh nghiệp qua bài viết của họ

Tìm hiểu nội dung gì hoạt động tốt nhất
Sử dụng dữ liệu Thông tin chi tiết Trang Facebook để điều chỉnh Trang của bạn, phát triển đối tượng và cải thiện mức độ tương tác. Hãy thực hiện điều này bằng cách xem:

Số người tiếp cận
Xem số người đã xem bài viết của bạn cũng như số người đã thích, chia sẻ và bình luận về các bài viết đó. Dữ liệu này sẽ giúp bạn tìm hiểu bài viết nào nhận được nhiều sự chú ý nhất để cho phép bạn tạo thêm các kiểu bài viết mà mọi người sẽ tương tác.

Lượt xem trang
Tìm hiểu số người đang xem Trang của bạn và những phần họ đang xem. Sau đó, xem chi tiết tổng hợp về đối tượng theo độ tuổi, giới tính và vị trí. Sử dụng thông tin này để nhắm mục tiêu đến các đối tượng khác nhau với những bài viết được quảng cáo và quảng cáo hoặc điều chỉnh nội dung của bạn theo sở thích của họ.

Hành động trên Trang
Xem mọi người đang thực hiện hành động gì trên Trang của bạn—bao gồm việc họ đang truy cập trang web của bạn hay nhấp vào nút kêu gọi hành động. Dữ liệu này sẽ giúp bạn điều chỉnh Trang để khuyến khích mọi người thực hiện hành động mà bạn muốn.

Bài viết
Xem bảng phân tích về hiệu quả của từng bài viết trên Trang Facebook theo thời gian. Bạn sẽ thấy số người mà mỗi bài viết đã tiếp cận, số người phản hồi bằng cách nhấp và bày tỏ cảm xúc cũng như loại bài viết để bạn có thể phân tích nhanh nội dung nào đang hoạt động tốt nhất.

Mọi người
Tìm hiểu đối tượng của bạn bằng thông tin tổng hợp bao gồm độ tuổi, giới tính và vị trí. Bạn cũng có thể xem khi nào mọi người xem Trang của mình và cách mọi người tìm thấy Trang. Thông tin này có thể giúp bạn tạo bài viết để nhận được phản hồi tốt nhất.

Trả lời