Thời lượng chuyển đổi

Số ngày sau khi nhấp chuột mà trong khoảng thời gian đó chuyển đổi sẽ được ghi lại.

  • Nếu bạn chọn 30 ngày, thì chuyển đổi sẽ xảy ra trong vòng 30 ngày sau khi nhấp chuột được theo dõi.
  • Thời lượng chuyển đổi ngắn hơn sẽ giảm số lượng chuyển đổi mà tài khoản của bạn ghi lại.
  • Điều chỉnh thời lượng chuyển đổi cho bất kỳ chuyển đổi nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn, nhấp vào tab Công cụ, chọn Chuyển đổi và sau đó nhấp vào cột “Thời lượng chuyển đổi”. Bạn cũng có thể thay đổi thời lượng chuyển đổi trong cài đặt cho một chuyển đổi nhất định.

Trả lời