Theme – Giao diện

Màn hình này được dùng để quản lý các giao diện bạn đã cài đặt. Bên cạnh các giao diện mặc định có sẵn trong WordPress, còn có các giao diện được thiết kế và phát triển bởi các nhà cung cấp thứ ba.

Tại màn hình này bạn có thể:

Di chuột lên hoặc chạm để nhìn thấy các nút Kích Hoạt và Xem Trước Tức Thời
Bấm vào giao diện để xem tên, phiên bản, tác giả, mô tả, thẻ đánh dấu, và liên kết để Xóa giao diện
Bấm vào Tùy Biến cho giao diện đang được kích hoạt hoặc Xem Trước Tức Thời cho bất kỳ giao diện nào khác để tùy biến và xem trước sự thay đổi tức thời
Giao diện đang được kích hoạt được hiển thị đầu tiên trong danh sách.

Tìm kiếm những chủ đề đã được cài đặt theo tên, mô tả, tác giả, hay tag. Kết quả tìm kiếm sẽ cập nhật ngay khi bạn đang gõ

THÊM GIAO DIỆN
If you would like to see more themes to choose from, click on the “Add New” button and you will be able to browse or search for additional themes from the WordPress Theme Directory. Themes in the WordPress Theme Directory are designed and developed by third parties, and are compatible with the license WordPress uses. Oh, and they’re free!

XEM TRƯỚC VÀ TÙY BIẾN
Chạm hoặc di chuột lên bất kỳ giao diện nào, sau đó bấm vào nút Xem Trước Tức Thời để xem thực tế và tùy biến giao diện đó trong một cửa sổ riêng biệt. Bạn cũng có thể tìm thấy nút Xem Trước Tức Thời tại dưới cùng của màn hình hiển thị thông tin chi tiết về giao diện. Bất kỳ giao diện nào đã được cài đặt cũng có thể xem trước và tùy biến theo cách này.

Giao diện đang được xem trước có thể hoạt động đầy đủ tính năng — hãy duyệt những trang khác nhau để xem cách giao diện hiển thị bài viết, lưu trữ, và các mẫu trang khác. Các tùy chọn có thể sẽ khác nhau tùy theo các tính năng được hỗ trợ bởi giao diện đang được xem trước. Để lưu tùy chọn và đồng thời kích hoạt giao diện luôn, hãy bấm vào nút Lưu & Kích Hoạt phía trên thực đơn.

Khi xem trước trên các màn hình nhỏ, bạn có thể sử dụng biểu tượng thu gọn ở dưới bảng tùy biến phía bên trái. Bấm vào biểu tượng này sẽ ẩn bảng tùy biến, cung cấp thêm khoảng trống để bạn xem trước trang mạng của bạn với giao diện mới. Để hiện lại bảng tùy biến, hãy bấm lần nữa vào biểu tượng thu gọn.

Trả lời