Thêm quyền quản lý page facebook mới nhất 2023 update

Thêm quyền quản lý page facebook mới nhất 2023 sau khi update lên phiên bản mới. Việc quản lý page cũng nhiều thay đổi đặc biệt là quyền quản trị.

Thêm quyền quản lý page để làm gì ?

Việc thêm quyền quản lý page để nhân viên có thể trả lời khách hàng kịp thời. Việc này giúp page facebook của doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn. Cung cấp thông tin đến khách hàng có nhu cầu nhanh chóng.

Làm cách nào để thêm quyền quản lý cho nhiều người cập nhật 2023.

Để thêm quyền quản lý page cho nhiều người, bạn có thể làm cách sau. Cập nhật mới nhất của facebook 2023 khi chuyển qua meta business.

Hoặc bạn có thểm tìm kiếm trong tag settings của page, và vào tab profile. Nhanh hơn nữa chỉ cần click vào link trên là vào thẳng luôn.

Khi vào được như hình bên dưới, các bạn click vào phần “Thêm mới” để add thêm người quản lý vào page.

Thêm quyền quản lý vào page facebook mới cập nhật 2023

Trả lời