Thành viên – User

Màn hình này liệt kê tất cả người đang sử dụng trang mạng của bạn. Mỗi người sử dụng được chỉ định một trong năm vai trò bởi người quản trị trang mạng: Quản Trị Viên, Biên Tập Viên, Tác Giả, Cộng Tác Viên, hoặc Bạn Đọc. Người sử dụng không phải Quản Trị Viên sẽ thấy ít tùy chọn trong bảng thống kê hơn sau khi đăng nhập, tùy thuộc vào vai trò của họ.

Để thêm thành viên mới vào trang web của bạn, ấn Thêm mới ở phía trên màn hình hoặc ở trong trình đơn Thành viên

HIỂN THỊ MÀN HÌNH

Bạn có thể tùy biến cách hiển thị của màn hình này theo nhiều cách:

Bạn có thể ẩn/hiện mỗi cột theo nhu cầu của bạn và chỉ định số lượng người dùng được liệt kê mỗi trang với thẻ Tùy Chọn Màn Hình.
You can filter the list of users by User Role using the text links above the users list to show All, Administrator, Editor, Author, Contributor, or Subscriber. The default view is to show all users. Unused User Roles are not listed.
Bạn có thể xem tất cả bài viết của một người sử dụng bằng cách bấm vào chữ số ở cột Bài Viết.

HÀNH ĐỘNG

Di chuột lên trên một hàng trong danh sách người dùng sẽ hiển thị các liên kết cho phép bạn quản lý người dùng. Bạn có thể thực hiện các thao tác sau:

Biên tập đưa bạn tới màn hình chỉnh sửa hồ sơ của người dùng. Bạn cũng có thể mở màn hình đó bằng cách bấm vào tên truy cập của người dùng.
Lệnh xóa đưa bạn đến màn hình Xóa người dùng để xác nhận lại. Tại đây, bạn có thể xóa vĩnh viễn một người dùng từ trang của bạn và xóa các nội dung của người đó. Bạn cũng có thể xóa nhiều người dùng một lúc bằng cách sử dụng Bulk Actions.

THÊM MỚI

Để thêm người dùng mới vào trang mạng của bạn, điền thông tin vào mẫu ở màn hình này và bấm vào nút Thêm Người Dùng Mới phía dưới.

New users are automatically assigned a password, which they can change after logging in. You can view or edit the assigned password by clicking the Show Password button. The username cannot be changed once the user has been added.

By default, new users will receive an email letting them know they’ve been added as a user for your site. This email will also contain a password reset link. Uncheck the box if you don’t want to send the new user a welcome email.

Hãy nhớ bấm vào nút Thêm Người Dùng Mới ở phía dưới của màn hình này khi bạn hoàn tất.

CÁC VAI TRÒ NGƯỜI DÙNG

Đây là thông tin bao quát và cơ bản về sự khác nhau giữa các vai trò người dùng các quyền hạn tương ứng với mỗi vai trò:

Người Mua Định Kỳ có thể đọc bình luận, viết bình luận, nhận thư thông báo tin tức định kỳ, v.v. nhưng không thể tạo nội dung thông thường.
Cộng Tác Viên có thể viết và quản lý bài viết của họ nhưng không thể đăng tải hoặc tải nội dung đa phương tiện lên.
Tác Giả có thể đăng tải và quản lý bài viết của chính họ, và cũng có thể tải tập tin lên.
Biên Tập Viên có thể đăng tải bài viết, quản lý bài viết của chính họ cũng như của người khác, v.v.
Quản Trị Viên có thể truy cập tới tất cả các tính năng quản trị.

HỒ SƠ CỦA BẠN
Hồ sơ chứa thông tin về bạn (“tài khoản” của bạn) và những tùy chọn cá nhân hóa liên quan tới việc sử dụng WordPress.

Bạn có thể thay đổi mật khẩu, bật các lối tắt bàn phím, thay đổi tông màu các màn hình quản trị của WordPress, tắt công cụ biên tập Trực Quan, cũng như những cài đặt khác. Bạn có thể ẩn Thanh Công Cụ (trước kia được gọi là Thanh Quản Trị) tại mặt trước trang mạng của bạn, tuy nhiên nó không thể bị tắt trong các màn hình quản trị.

You can select the language you wish to use while using the WordPress administration screen without affecting the language site visitors see.

Bạn không thể thay đổi tên truy cập, nhưng bạn có thể sử dụng những trường khác để nhập tên thật và tên thường dùng của bạn, đồng thời chỉ định tên nào sẽ hiển thị trong bài viết của bạn.

Bạn có thể thoát khỏi tất cả các thiết bị khác, ví dụ như điện thoại của bạn hay một máy tính công cộng nào đó, bằng cách nhấn vào nút Thoát tất cả.

Các trường cần thiết được đánh dấu; còn lại là tùy chọn. Thông tin hồ sơ sẽ chỉ hiển thị nếu chủ đề của bạn được cài đặt để hỗ trợ việc này.

Hãy nhớ bấm vào nút Cập Nhật Hồ Sơ khi bạn hoàn tất.

Trả lời