Thanh thực đơn – Menu

Đây là màn hình để quản lý và tùy biến các thực đơn điều hướng.

Thực đơn có thể được hiển thị tại vị trí được chỉ định bởi giao diện, thậm chỉ trong các khung hiển thị nội dụng phụ bằng cách thêm công cụ hiển thị “Thực đơn Tùy biến” tại màn hình Công cụ Hiển thị. Nếu giao diện của bạn không hỗ trợ tính năng thực đơn tùy biến (các chủ đề mặc định, Twenty Sixteen và Twenty Seventeen, có hỗ trợ), hãy bấm vào liên kết Tài Liệu bên cạnh để học cách thêm tính năng này vào giao diện của bạn.

Tại màn hình này bạn có thể:

Tạo mới, chỉnh sửa, và xóa thực đơn
Tạo mới, sắp xếp, và chỉnh sửa các chỉ mục thực đơn

QUẢN LÝ THỰC ĐƠN

Hộp quản lý thực đơn ở phần trên của màn hình dùng để kiểm soát thực đơn nào đang được chỉnh sửa bằng mẫu phía dưới.

Để chỉnh sửa một thực đơn đang tồn tại, chọn thực đơn đó trong danh sách xổ xuống và bấm vào Chọn
Nếu bạn chưa tạo thực đơn nào, bấm vào liên kết ’tạo thực đơn mới’ để bắt đầu
Bạn có thể chỉ định vị trí hiển thị cho mỗi thực đơn bằng cách chọn cài đặt tương ứng tại phần dưới của mẫu chỉnh sửa thực đơn. Để chỉ định thực đơn hiển thị ở tất cả các vị trí trong chủ đề, chuyển sang khung Quản Lý Vị Trí ở phía trên của màn hình.

CÁC THỰC ĐƠN ĐANG CHỈNH SỬA

Mỗi thực đơn có thể chứa các liên kết khác nhau tới trang tĩnh, trang phân loại nội dung, liên kết tùy biến hoặc những nội dung khác. Các liên kết được thêm vào thực đơn bằng cách chọn các chỉ mục từ các hộp mở rộng ở phía dưới, bên trái.

Bấm vào biểu tượng mũi tên ở bên phải mỗi chỉ mục thực đơn trong công cụ biên tập sẽ hiển thị các cài đặt tiêu chuẩn. Các cài đặt nâng cao như mục tiêu liên kết, các lớp CSS, các quan hệ liên kết, và mô tả liên kết có thể được bật / tắt tại khung Tùy chọn Màn hình.

Thêm một hoặc nhiều chỉ mục cùng lúc bằng cách đánh dấu hộp kiểm bên cạnh mỗi chỉ mục và bấm nút Thêm Vào Thực Đơn
Để thêm một đường dẫn tùy chỉnh, hãy mở rộng phần tùy chọn đường dẫn, điền URL và chữ hiển thị đường dẫn, và bấm thêm vào danh mục
Để sắp xếp lại các chỉ mục thực đơn, hãy sử dụng chuột để kéo và thả hoặc sử dụng bàn phím. Kéo hoặc di chuyển một chỉ mục lệch về bên phải để biến nó thành thực đơn con.
Xóa một chỉ mục thực đơn bằng cách mở rộng chỉ mục đó và bấm vào liên kết Xóa

Trả lời